Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny to specjalnie przygotowany do konsultacji w sprawach rodzinnych pokój, gdzie można uzyskać efektywną pomoc głównie w zakresie spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz alienacji rodzicielskiej.

W Punkcie konsultacyjnym pełnią dyżury profesjonaliści: specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, pedagog, socjoterapeuta, mediatorzy sądowi i pozasądowi. Udzielają oni porad i konsul- tacji oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych występujących w rodzinie.

W 2018 roku Fundacja Będziem Polakami włączyła się aktywnie w działanie Punktu Informacyjnego. W 2019 r. Fundacja zorganizowała szko- lenie dla mediatorów, w którym wzięło udział 5 osób, dwie ze Stowarzy- szenia i trzy z Fundacji. Osoby te służą swoją pomocą nieodpłatnie w Punkcie Konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny został utworzony w 2001 roku z chwilą powstania Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka.

Do 2017 roku mieścił się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 56A w Bydgoszczy, po tej dacie – do dzisiaj – działa przy ul. Połczyńskiej 3.

Obecnie podmiotem odpowiedzialnym za Punkt konsultacyjny jest wciąż Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka.
W działalności Punktu Stowarzyszenie jest wspierane przez Fundację Będziem Polakami.