Paczka dla Kresowiaka 2020 – Borysław

Dla akcji „Paczka dla Kresowiaka” w 2020 roku wybraliśmy miasto Borysław w obwodzie lwowskim. Zawiązaliśmy tam współpracę z Regionalnym Towarzystwem Kultury Polskiej Borysławia.
Niestety, w związku z pandemią koronawirusa nie było możliwe przeprowadzenie akcji tak jak w latach poprzednich. W tym roku zdecydowaliśmy, że wszystkie potrzebne artykuły zostaną kupione na miejscu – w Borysławiu.
Paczki dla seniorów i członków SO „Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Borysławia” zostały przekazane podczas uroczystego spotkania opłatkowego dnia 20.12.2020. Dla tych osób, które z różnych przyczyn nie dotarły na spotkanie opłatkowe przygotowane paczki zostały dostarczone osobiście.